Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update từ Trendy Media !
Ưu đãi dành cho bạn
  • Theme Flatsome (cha) sẽ được update ngay tại trang update trong wp-admin
  • Tặng kèm Theme Flatsome
  • Tặng kèm Plugin RANK MATH PRO
  • Tặng kèm Plugin Advanced Custom Fields (ACF) Pro
  • Tất cả Plugin được tặng là bản mới nhất – update thường xuyên.

2,980,000

Phiên bản: 1.0.2
Cập nhật: 23/03/2023
Danh mục:
Chia sẻ thêm

1. Coppy link

2. Chia sẻ trên